Društvo smo ljudje

PREDSTAVITEV ODGOVORNIH V DRUŠTVU

Sanja Obaha Brodnjakmagistrica zakonskih in družinskih študijev in geštalt pedagog.
Predsednica Društva,SMC Maribor in vodja MC, vodja psihosocialnih programov in svetovalnice za mlade, zakonce in družine. Vodja Družinskega centra Objem (2016 -).  

Reference: profesionalna mladinska delavka od leta 2009, programski vodja, mladinska delavka, svetovalka, avtorica in vodja programa Velikani upanja in Pasti odraščanja, trenerka na mednarodnih mladinskih izmenjavah, vodja svetovalnice za mlade in starše, mladinska mentorica, vodja mednarodne mladinske izmenjave Champions of Growing up (2016); Vibes of Life Slovenia- 2015.

Trenutno aktivna na področjih:

  • osebnega opolnomočenja mladih,
  • svetovanje staršem in družinam z mladimi
  • razvoja psihosocialnih programov za mlade, zakonce in družine.

Publikacije: "Psihosocialno-interaktivne igre; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Hojnik Mojca, Veber Matjaž, Salve 2017 (ISBN 978-961-211-893-8). "Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan"; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Butt Alenka, Salve 2014 (ISBN 978-961-211-773-3).

Gašper Otrin, mag. teologije, družinski mediator
Trenutno se izobražuje za geštalt pedagoga. Od 2014 direktor Zavoda Andreja Majcna Maribor in njegov programski vodja. Član Društva mediatorjev Slovenije (2016). Vodja projekta "Mladi-Dvorišče-Prihodnost" (2015). V letih 2012-2014 je bil vodja poletnih programov za otroke, mlade in družine (Trio- kamp, Zavod Marianum Veržej). Od 2015 član državnega vodstva Skavtske organizacije Slovenija. Leta 2012-2013 Član AIMS (International Association of Family Mediation). V letih 2008-2013 Pomočnik direktorja Mladinskega centra Torino Crocetta (Italija). 2007- 2008 Vodja mladinskih programov Društva SMC Celje. 2007-2008 Voditelj psihosocialnega poletnega tabora za mlade pri Skali. Leta 2008 voditelj mednarodnega mladinskega projekta "Ex Yu Podajmo si roko" preko Movit-a v Črni Gori. V letih 2000- 2001 prostovoljec na PUM Celje. Publikacije: "Psihosocialno-interaktivne igre; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Hojnik Mojca, Veber Matjaž, Salve 2017 (ISBN 978-961-211-893-8). "Raje se igrajmo. 226 iger za otroke, mlade in skupine"; Otrin Gašper, Salve 2008 (ISBN 978-961-211-428-2 9612114285) "Igraj se z mano! 375 iger za lepši dan"; Otrin Gašper, Salve 2012 (ISBN 978-961-211- 628-6 261391616). "Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan"; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Butt Alenka, Salve 2014 (ISBN 978-961-211-773-3).

 

Mojca Hojnik, magistrica zakonskih in družinskih študij in terapevtka (stažistka) ZDT

S terapevtskim izobraževanjem je začela na podiplomskem študiju na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je zaključila tudi program izpopolnjevanja Zakonske in družinske terapije. Tekom izobraževanja si je izkušnje pridobivala v UKC Maribor, na oddelku za psihiatrijo ter v Salezijanskem mladinskem centru Maribor, pri individualnem delu in obravnavi mladostnikov. Kot aktivna prostovoljka sodeluje v Družinskem centru Objem.

 

Matjaž Veber, več let deluje kot mladinski animator in voditelj mladinskih programov in skupin. Kot mladinski delavec v Salezijanskem mladinskem centru Maribor izvaja animacijo igralnice in igrišča, vodi tečaj kitare in izvaja učno pomoč. Izobražuje se na področju socialnega cirkusa in vodi skupino „Cirkuške vragolije“.

Katja Kokol Marko, uni dipl. prof. slovenskega jezika s književnostjo in teologije s strokovnim izpitom iz VIZ.

Profesionalna mladinska delavka Društva SMC Maribor.

Reference: projektna pisarna Društva SMC Maribor,  mladinska delavka s triletnimi profesionalnimi izkušnjami in večletnim prostovoljskim udejstvovanjem na mladinskem področju. Nacionalno koordinatorstvo v začetkih mednarodnega mladinskega projekta 72 ur.  Samostojno vodenje in koordiniranje poletnih počitniških programov za otroke in mladino. Mladinska mentorica in certificirana menedžerka mladinskih organizacij.

Nives Bratkovič, uni. dipl. teologinja.

Kot mladinska delavka v društvu vodi mladinske programe v mladinskem centru, koordinira  in izvaja delavnice za otroke in mlade, asistenca v igralnici in na igriščih, pomoč v pisarni društva.

Dolgoletna sodelavka in katehistinja na župnijah (2012), Oratorijska voditeljica (2013), sovoditeljica in trenerka pri Slovenski šoli za animatorje-SŠA (2011), v času študija se je srečala s problematiko prestopnikov kot prostovoljka pri spremljanju obsojenih oseb v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (2007-2011). 

 

​ASSOCIATION LEADERS

Sanja Obaha Brodnjakholds MA degree in Family Counselling and specialist of Gestaltpedagogy.
She is a president of Association SMC Maribor, a leader of youth center and responsible for psycosocial programs and counselling for youth, parents and families. From 2016 is Managing leader of Family centre Objem. She also has a background in European Youth Work and Youth Counselling. She is a proffesional youth worker since 2009, programme leader, counseler, author and leader of programmes »Giants of hope« (individual mentoring program for children and youth under psychosocial risk) and »Pitfalls of growing up« psychosocial program for youth and youth workers. She also organized various local, national and European projects for young people. Target groups that she mainly works with are children, young people and parents. At the moment she mostly designs and delivers activities in the scope of:

  • :: personal development of young people
  • :: counselling of parents and families with youth
  • :: Development of psychosocial programs for youth, couples and families.

Publications: "Psihosocialno-interaktivne igre; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Hojnik Mojca, Veber Matjaž, Salve 2017 (ISBN 978-961-211-893-8). "Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan"; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Butt Alenka, Salve 2014 (ISBN 978-961-211-773-3).

 

Gašper Otrin, holds MA degree in theology, specialized in family mediation.
Currently studying Gestaltpedagogy. Leader of the project: »Youth – Playground - Future« (2015), since 2014 he is director of the Instituion of Andrej Mejcen Maribor and its programme leader. Member od Slovenian Association of mediatoros. Since 2012 – 2014 he was a leader of summer programmes for children, youth and families (Trio-camp, Instituion marianum Veržej). Since 2015 he is a member of national leadership of Scout organization of Slovenia. In years 2012 – 2013 he is a member of AIMS (International Association of Family Mediation). In years 2007 – 2008 he was an assistent of director of a Youth center in Torino Crocetta (Italy). 2007 – 2008 leader of youth programmes in Assotiation SMC Celje. 2007 – 2008 leader of psychosocial campfor youth in Assotiation Skala. In 2008 leader of international youth project »ExYu Let shake hands« in Montenegro (Movit). In 2000 – 2001 a volounteer on PUM, Celje. Publications: "Psihosocialno-interaktivne igre; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Hojnik Mojca, Veber Matjaž, Salve 2017 (ISBN 978-961-211-893-8). "Raje se igrajmo. 226 iger za otroke, mlade in skupine"; Otrin Gašper, Salve 2008 (ISBN 978-961-211-428-2 9612114285) "Igraj se z mano! 375 iger za lepši dan"; Otrin Gašper, Salve 2012 (ISBN 978-961-211- 628-6 261391616). "Žogaj se z mano! 123 iger za lepši dan"; Otrin Gašper, Brodnjak Sanja, Butt Alenka, Salve 2014 (ISBN 978-961-211-773-3).