Mladinski center

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  76.476,00 €

Sofinanciranje: MOM – 18.291,00 €, URSM – 9.352,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Društvo SMC Maribor je lokalni mladinski center, lociran med blokovskimi naselji: Borova vas, Engelsova. Naša poglavitna dejavnost je pomoč socialno ogroženi mladini v lokalnem okolju po Don Boskovem preventivnem vzgojnem sistemu ter zagotavljanje organiziranega preživljanja prostega časa za mladino in otroke. Mladi se v našem SMC-ju družijo s svojimi sovrstniki in z njimi koristno preživijo svoj prosti čas v igri, didaktičnih aktivnostih in se udeležujejo kreativnih delavnic, prireditev, ki jih pripravljajo sami, pod vodstvom animatorja ali mladinskega delavca. V našem centru se mladi zbirajo v formalne in neformalne skupine ter se kot prostovoljci vključujejo v različne projekte našega društva na lokalni, regionalni, nacionalni in na evropski ravni. Poleg skupinskih aktivnosti mladim nudimo tudi učno pomoč in individualno svetovanje.   

Poleg teh rednih dejavnosti smo si zadali, da bomo vodili tudi projekte v dobro vseh mladih na vseslovenskem nivoju. Ob vodenju teh projektov prednostno skrbimo za stalno rast in večanje odgovornosti mladih. Lahko rečemo, da mladi prostovoljci rastejo ob projektih s strani skupine, odgovornosti za kraj, regijo in tudi na nacionalni in mednarodni ravni. S tem skrbijo za svoj osebnostni razvoj in se vključujejo kot aktivni državljani v pobude v lokalnem in širšem okolju. V zadnjih 5-ih letih smo začeli razvijati psihosocialne programe na osnovi potreb zaznanih v lokalnem okolju in odprli svetovalnico za mlade ter njihove starše.

Izvajamo raznolike (individualne in skupinske) programe za mlade, družine, psihosocialne programe za mlade in družine na lokalnem, nacionalnem in EU nivoju.