Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2017

Mariborsko pohorje
01.12.2017

Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2017

Tokratni Nacionalni posvet mladinskega sektorja, ki je letni dogodek namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade, je potekal v prostorih Narodnega doma v Mariboru pod naslovom Ali je čas za digitalno mladinsko delo?

Posvet je potekal dva dni, 27. in 28. november 2017, in so ga pripravili Urada RS za mladino, Mladinskega sveta Slovenije in Mestne občine Maribor ter s sodelovanjem Mladinskega kulturnega centra Maribor ter Mestnega Mladinskega Sveta Maribor.

Na posvetu se nas je zbralo okrog 100 predstavnikov najrazličnejših organizacij in društev iz vse Slovenije, ki se ukvarjamo s problematiko mladih.

V uvodnih nagovorih posveta so nas pozdravili: predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampl, v.d. direktorja Urada RS za mladino, Rok Primožič ter podžupan Mestne občine Maribor, Saša Pelko.

V dopoldanskem delu je sledila predstavitev Vmesne evalvacije učinkov programa Erasmus+ Mladi v akcijo. Evalvacijo je pripravil doc. dr. Tomaž Deželan. Rezultati evalvacije so pomembni zaradi priprave novega programa, namen evalvacije pa je pokazati učinke programa in si postaviti smernice za naprej. Evalvacija je pokazala, da so splošni cilji izpolnjeni za mlade z manj priložnostmi. Ti se v programe vključujejo z željo po pridobitvi novih kompetenc za lažjo zaposljivost, ostali pa se vključujejo zaradi želje po nečem novem in z željo po zabavi. Predstavljeni so bili predlogi za prihajajoči program, in sicer bolj razumni cilji, program naj se raje kot na rešitev trga dela osredotoči na družbeno odgovornost in družbeno kohezijo.

Nadaljnje sta Barbara Zupan, Urad RS za mladino in Janez Škulj, bivši direktor Nacionalne agencije Movit, predstavila projekt Evropska solidarnostna enota (ESC). Podala sta pomembnejše informacije o prihajajočem novem programu. Glavna komponenta programa je solidarnost, ki je pojmovno zelo široko zastavljena in poleg prostovoljstva naj bi podpirala tudi zaposlovanje. Trenutno je program v fazi podajanja splošnega mnenja držav članic, da bo projekt zagotovljen pa potrebujejo tudi mnenje Evropskega parlamenta in končno mnenje Evropske komisije. Trenutno se izvaja prva stopnja ESC, prizadeva pa si za ozaveščanje o relevantnosti Evropske unije in solidarnosti znotraj Evropske unije. Namen EVS je, da da mladim možnost izraziti solidarnost v lokalnih skupnostih, ljudje v lokalni skupnosti pa bi dejansko občutili solidarnost prihajajočih mladih. Program bo ponujal finančno podporo za solidarnostne projekte. Omogočal bo namestitev tudi znotraj države in podporo lokalnim in nacionalnim projektom. Ena izmed novosti bodo tudi t.i. online usposabljanja udeležencev, saj je vzpostavljen Evropski portal ESC, ki je orodje za transparentne stike med mladimi, ki želijo sodelovati ter organizacijami, ki želijo ponuditi namestitve v okviru ESC.

 

Posvet se je nadaljeval z dvema okroglima mizama.

Na prvi okrogli mizi so sodelovali: Borut Čampelj,  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Nives Kreuh iz Zavoda RS za šolstvo; Predstavnica organizacije Codeweek, Katja Koren Ošljak in Matjaž Medvešek, Zavod MISSS. Tema okrogle mize se je glasila  »Zakaj so pomembne digitalne kompetence za mlade in kako jih lahko prenesemo v digitalno mladinsko delo«. Sogovorniki so najprej predstavili svoje delo in videnje digitalnih izzivov v sodobnem svetu. Digitalni svet je naš realni svet kar pomeni, da se moramo zavedati kaj počnemo. Ugotovili so, da znamo ljudje zelo učinkovito uporabljati digitalizacijo na vseh področjih. Spodbudili so nas k izvajanju delavnic za pravilno uporabo novih digitalni sredstev, interneta in delavnice programiranja, na katerih bi se mladi naučili algoritmičnega mišljenja. Mladi se namreč ne zavedajo, kakšna je prava uporabnost tehnologij. Problem tehnologije tiči tudi v tem, da jo pozabiš, če je ne uporabljaš. Predstavljena je bila iniciativa Opening up Slovenia. V povezavi z mladinskim sektorjem je izpostavil projekt Podjetnost.

 

Na drugi okrogli mizi z naslovom Zaton ali renesansa demokracije v času novih tehnologij so nam spregovorili Žiga Vrtačič, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja; Simon Delakorda, Inštitut za e-participacijo; Domen Božeglav, Ministrstvo za Javno upravo in Domen Savič, Nacionalni register za .si domeno. Poudarili so pomen mladih z digitalnimi kompetencami, odgovornost države do infrastrukture in kibernetsko varnost. Spregovorili o pomenu participacije in vplivu mladih na državnotvotske odločitve.

V popoldanskem času je posvet obiskala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, ki je spregovorila o vrednosti mladinskega dela. Povedala je, da je trenutni čas čas evalvacij in da se pripravlja nov program za mladinski sektor. Izpostavila pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka ter razpis, ki prinaša dodatnih 140 zaposlitev v mladinskem sektorju. Poudarila je potrebo po večji vertikalni umeščenosti področja mladinskega dela ter bolj neposrednem financiranju mladinskega dela, mladinskim delavcem/delavkam pa se je zahvalila za vse strukturirane dialoge in aktivnosti, ki jih izvajajo na lokalni ravni.

V sklopu programa smo tako prvi, kot drugi dan posveta sodelovali na izobraževalnih delavnicah. Izbirali smo lahko med delavnicami: “Digitalne kompetence 2.1.“, ki je potekala pod vodstvom Nives Kreuh iz Zavoda RS za šolstvo, “Medijsko opismenjevanje mladih“, ki ga pripravilo Društvo študentov psihologije Maribor, Uporaba družbenih omreži pri komuniciranju” pod vodstvom vodje projekta Websi, Ane Pisar, “Digitalno zagovorništvo” ki ga je odpredaval Jan Peloza ter delavnico “Odprti podatki za odprte glave” pod vostvom Filipa Dobranića.5. Odprti podatki za odprte glave (Filip Dobranić, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja) Lokacija: Klubska soba 

Drugi dan posveta smo po uvodnih pozdravih prisluhnili predavanju Izzivi in priložnosti mladih v digitalni družbi, ki ga je imel Filip Dobranić, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja. Preko koncepta nihilizma je opisal današnje doživljanje sveta in poudaril da je ključna stvar, da se ne zapremo v razmišljanje digitalnosti in interneta, ampak se vrnemo k mladim. Po njegovem mnenju se rojeva možnost za vzgajanje novega družbeno koristnega konteksta, saj ga mladi veliko lažje razumejo, ker so tudi sami člani veliko bolj široke družbe, kot so bili mladi 20 let nazaj. Poudaril je, kako pomembno je v digitalnem svetu podati pravo vsebino. Pogledali smo nekaj aktualnih pobud, iger in izzivov, ki jih ponujajo socialna omrežja. Sogovorniki, so si bili enotni, da je potrebno polje digitalnega poznati, ker danes tam mladi so. Med pripravo posveta je prišel do ugotovitve, da podatkov o tem, kaj moramo v mladinskem sektorju početi na tem področju ni ne v Sloveniji, ne drugje. Zato je bila potreba po sistematični debati o tem še večja. Digitalno mladinsko delo tehnika, ki lahko pripelje do novih metod mladinskega dela. Z vidika izvajanja programa Erasmus+ Mladi v akciji ocenjuje, da je uporaba digitalnega mladinskega dela v Sloveniji, vsaj med udeleženci programa že kar visoka.

Sklepni del posveta se je zaključil z okroglo mizo z naslovom “Ali je čas za digitalno mladinsko delo?“, v razpravi pa so sodelovali Rok Primožič, v.d. direktorja Urada RS za mladino, Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije in Uroš Skrinar, direktor zavoda Movit.

Želja organizatorjev Nacionalnega posveta mladinskega sektorja 2017 je bila odpreti debato o digitalizaciji, o uporabi novih tehnologij in o tem, da si mladinski delavci_delavke zastavijo vprašanje “Ali je čas za digitalno mladinsko delo ter kaj to sploh je?” Odgovori na zastavljena vprašanja niso enoznačni, kar so pokazale tudi številne zanimive razprave med gosti in udeleženci posveta, vsekakor pa je bil letošnji posvet dobra popotnica za nadaljnje delo in razmislek, kako naprej.

Foto: VIR mlad.si