Učilnica

Prostor, ki ga označujemo kot učilnica, služi tako za individualno delo (pomoč pri učenju, inštrukcije, branje, idr.), kot za srečanja različnih skupin (skupina za žene, srečanja prostovoljcev in animatorjev, idr.). Hkrati pa prostor služi občasno tudi za kreativne delavnice, ali za razne sestanke, oz. seje.