Večnamenska dvorana

Večnamenska dvorana je namenjena prostočasnim in organiziranim dejavnostim.
Poleg igranja ping-ponga v njej prirejamo filmske večere, tematske večere, pogostitve, predavanja, telovadbo, idr.

Tedensko pa tu poteka plesni tečaj in telesna vadba.