Velikani upanja, ki omogočajo lepši jutri

Velikan, ker ima veliko srce

Program VELIKANI UPANJA  je nova metoda osebnega opolnomočenja otrok in mladostnikov s pomočjo prilagojenega mentorskega dela v paru.

Program je zasnovan tako, da prinaša spremembe v življenje mentorja in udeleženca programa. Pri vzpostavljanju para sledimo medsebojni sprejemljivosti in z jasnimi določili zmanjšujemo možnost neuspeha. Mentor je lahko odrasla oseba, ki z mentorirancem ni v poslovnem, osebnem, terapevtskem ali sorodstvenem odnosu.

Na osnovi  tega novega odnosa, ki nudi prostor za rast, napredek in presežnost, se udeleženca vidita kot akterja, se medsebojno sprejemata, spoznavata nove dimenzije odnosa in se zaradi različnosti osebnih pogledov vidita v povsem novi luči. Prav ti elementi usmerjeni v konstruktivno rast, namesto prepuščeni destruktivnosti konflikta,zagotavljajo izjemno uspešnost programa.

Temeljni cilj mentorstva, s tem pa tudi programa kot celote, je vzpostavitev nesebičnega, darovanjskega, ljubečega, sakralnega odnosa v paru (Velikanom in Malim).

V središče posegov je postavljen posameznik in ne količina strokovnih posegov. Mentoriranec ob drugem mnenju, ki mu ga predstavlja mentor lažje in bolj učinkovito sprejema tiste oblike strokovnih posegov, ki dejansko vodijo k spremembi ali po potrebi h korekciji deviantnosti.

Program Velikani upanja postavlja v Sloveniji nove standarde na področju individualne  medosebne pomoči pri delu z otroci in mladostniki.

Vizija programa

Program Velikani upanja, pomaga udeležencem v polnosti dosegati svoj potencial s pomočjo profesionalno podprtega osebnega pristopa - mentorskega odnosa. Program se trudi izboljšati celoten spekter posameznikovega življenja od trenutnega stanja k svetlejši prihodnosti. Hkrati se zavzema za spremembo na vseh področjih, tako tistih s primanjkljajem, kot na močnih področjih. Pri posamezniku si tako hkrati prizadeva za boljši šolski uspeh, za primerno osebno opolnomočenje, za kvaliteto družbenih odnosov, za večanje ugleda v okolju, kot za odpravo ali vsaj zmanjševanje prirojenih ali pridobljenih socialnih ali zdravstvenih anamnez. Program s svojim edinstvenim osebnim pristopom in široko strokovno interdisciplinarno podporo, pripomore k preprečevanju oz. zmanjšanju deviantnega obnašanja otrok in mladostnikov. Program podpira in krepi prijateljske odnose med odraslim mentorjem in udeležencem predvsem iz socialno šibkejših okolij.

Na strokovni in organizacijski ravni ima program Velikani upanja vizijo postaviti nove standarde pri pomoči, na področju vzgoje, pri socialnih in zdravstvenih interventih nepolnoletnim osebam in osebam z nizkimi socialnimi veščinami.
 

Spodnja slika je simbolična